องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง ยินดีให้บริการ ::: วิสัยทัศน์ ::: เกษตรยั่งยืน น้ำใช้ตลอดปี ชีวิตมีความสุข 

 
 
ข้อมูลทั้งหมด
การให้ความรู้เกี่ยวกับการลด ละ เลิกบุหรี่ ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่
การให้ความรู้เกี่ยวกับการลด ละ เลิกบุหรี่ ร่วมกับส... new
การให้ความรู้เกี่ยวกับการลด ละ เลิกบุหรี่ ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง  เรื่อง การให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง  เขตเลือกตั้งที่ 12 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่... new
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง เรื่อง การ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง เรื่อง แบบบัญชีร... new
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง เรื่อง แบบบัญชีร... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กิจกรรมการแข่งขันจักรยานขาไถ(Balance Bike)
กิจกรรมการแข่งขันจักรยานขาไถ(Balance Bike) ...
อ่านต่อ... 
 
เวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นระหว่างประชาชนบ้านหนองบัวขาว ม. 3 , 4 และ 22 กับ บริษัทอีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นระหว่างประชาชนบ้านหนอง ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรม Big Cleaning  Day  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระ ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงเป็นพาหะ
กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่มียุง ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ที่พักสงฆ์จ้าวสามเกลอ  หุบเขาพันล้าน
ที่พักสงฆ์จ้าวสามเกลอ หุบเขาพันล้าน new
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 12 ต.บ่อรัง ข้อมูล : ก่อตั้งโดยพระอาจา...
อ่านต่อ... 
 
สถานที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สถานที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม new
 
อ่านต่อ... 
 
หลวงปู่แท่น
หลวงปู่แท่น new
 
อ่านต่อ... 
 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด


 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
     
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
จังหวัดเพชรบูรณ์ คลังข่าวมหาดไทย
     
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิน่จังหวัดเพชรบูรณ์ การปกครองท้องถิ่นอำเภอหนองไผ่
     
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ศูนย์ดำรงธรรม 1567
     
กรมจัดหางาน จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการปกครอง
     
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 


วัน อังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2567


สาระดีๆจากศาลปกครอง
27
LPA
ITA
Facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เข้าสู่ระบบ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
รายงานการประชุมสภา
สถานที่น่าสนใจ
สำรวจความพึงพอใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อเรา